Miesto konania

Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo

Radošinské naivné divadlo
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava
Slovenská republika